"บิ๊กซี" สนับสนุนช่วยเหลือสินค้าชาวเกษตรกร ต่อเนื่องอุดหนุนผลผลิตคุณภาพ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จ.สุพรรณบุรี

09 Nov 2022

"บิ๊กซี" สนับสนุนช่วยเหลือสินค้าชาวเกษตรกร ต่อเนื่องอุดหนุนผลผลิตคุณภาพ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จ.สุพรรณบุรี ตั้งเป้า 50 ล้าน เพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน

"บิ๊กซี" สนับสนุนช่วยเหลือสินค้าชาวเกษตรกร ต่อเนื่องอุดหนุนผลผลิตคุณภาพ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จ.สุพรรณบุรี

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กางแผนปี 2566 เดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร เพื่อยกระดับพัฒนากลุ่มพืชผัก-ผลไม้ โดยรับซื้อผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท/ปี มากกว่า 1,000 ตัน อาทิ ฟักทอง ฟักเขียว แตงกวา แตงร้าน มะนาว มะละกอดิบ กะเพรา โหระพา ผักบุ้งจีน กวางตุ้งใบ จาก 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามชุก อำเภอเมือง อำเภอศรีประจัน อำเภออู่ทอง อำเภอหนองหญ้าไชย อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง และอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบิ๊กซีพร้อมที่จะสนับสนุนรับซื้อสินค้าเกษตรในราคาเป็นธรรม และพร้อมให้ความรู้เทคนิคในการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า "บิ๊กซีดูแลพี่น้องเกษตรกรไทย ในการเข้ารับซื้อผลิตผลโดยตรงจากเกษตรกรเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของสินค้าธุรกิจชุมชนไทย และยังคงเดินหน้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง จึงมีนโยบายสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย ให้สามารถนำสินค้ามาวางขายได้ในบิ๊กซีทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาภาคการผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน และสร้างช่องทางการตลาดให้เติบโต"

ขณะที่ นายชินภูมิ โชติกิจอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า "บิ๊กซี ได้ช่วยเหลือเกษตรกรมาตลอด โดย มีทีมเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา พร้อมทั้งลงแปลงผลิตในพื้นที่ของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ความรู้และควบคุมผลผลิต คุณภาพ ตามมาตรฐานของตลาด ให้ความสำคัญกับการลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต้องมาเป็นอันดับ 1"

ที่ผ่านมาบิ๊กซี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นภาคีสร้างช่องทางจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Big C Big Smart Local - ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs OTOP และเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทย ให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากล โดยเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับ เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสสำรวจตลาด ทดลองจำหน่ายสินค้าของตนเอง ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผลิตภัณฑ์เลือกซื้อสินค้าที่ส่งตรงจากเกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้ จัดจำหน่ายที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงบิ๊กซี มาร์เก็ต บิ๊กซี ฟู้ดเพลส บิ๊กซี มินิ และช่องทางออนไลน์

บี๊กซี ยังคงมุ่งพัฒนาเดินหน้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงเพื่อสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคง ต่อเกษตรกรไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่www.bigc.co.th หรือเฟซบุ๊กBig C - บิ๊กซี https://www.facebook.com/BigCBigService/ หรือโทร.1756

"บิ๊กซี" สนับสนุนช่วยเหลือสินค้าชาวเกษตรกร ต่อเนื่องอุดหนุนผลผลิตคุณภาพ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านควาย จ.สุพรรณบุรี