ทิสโก้เร่งสร้างนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ สู่ผู้ให้บริการสินเชื่อมืออาชีพ

31 Oct 2022

ทิสโก้ เดินหน้าแก้ปัญหาสังคมเชิงรุก เปิด "ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส" กิจกรรมเสริมทักษะทางการเงินแก่วัยทำงาน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมไปสู่ผู้ให้บริการสินเชื่ออย่างมืออาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสัมผัสประสบการณ์ฝึกงานและโอกาสร่วมงานในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ กับสมหวัง เงินสั่งได้ ที่สาขาใกล้บ้าน หวังพัฒนาคนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อม ๆ กัน

ทิสโก้เร่งสร้างนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่   สู่ผู้ให้บริการสินเชื่อมืออาชีพ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า ปัญหาการขาดทักษะทางการเงินของคนไทย ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ไขในระดับประเทศมาหลายปี จากปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยที่อยู่ในระดับสูงเกือบ 90% ของ GDP ขณะที่สัดส่วนการออมเพื่อวัยเกษียณอยู่ในระดับต่ำกว่า 20% ทิสโก้ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้าไปช่วยเสริมทักษะทางการเงินแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยพนักงานจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 นี้ ทิสโก้จึงริเริ่ม "ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส" กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเชิงปฏิบัติการที่ขยายไปสู่กลุ่มประชาชนวัยทำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อสร้างนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อมืออาชีพ

"แม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และสถานการณ์ตลาดแรงงานก็เริ่มกลับมาดีขึ้น แต่ภาพโดยรวมยังคงเปราะบางและจำนวนผู้ว่างงานก็ยังอยู่ในระดับมากกว่า 5 แสนคน ขณะที่อีกด้านทิสโก้มีแผนขยายการเติบโตธุรกิจเพื่อการอุปโภคบริโภค (Retail Loan) ต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ "สมหวัง เงินสั่งได้" เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และเล็งเห็นว่า ธุรกิจสมหวังฯ เป็นธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน สามารถเข้าไปช่วยเสริมทักษะตรงนี้ได้ ที่สำคัญกว่านั้นคือ พนักงานผู้ให้บริการสินเชื่อของสมหวังฯ จะต้องมีความพร้อม มีทักษะทางการเงินที่ดี เป็นตัวอย่างให้แก่คนใกล้ชิด รวมถึงลูกค้า ประชาชนในชุมชน ซึ่งการขยายกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปยังกลุ่มประชาชนวัยทำงาน และคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่วัยทำงาน จึงไม่เพียงตอบโจทย์เรื่องการเสริมทักษะทางการเงิน แต่ยังครอบคลุมในเรื่องการจ้างงาน และการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วย"

ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส เป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเชิงปฏิบัติการ ที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน มีระยะเวลารวม 1 เดือน ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การอบรมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy Training) ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถ่ายทอดโดยวิทยากรอาสาผู้เชี่ยวชาญของทิสโก้ เน้นเนื้อหาในเรื่องการจัดการการเงิน การออม การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด และการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักหนี้ดีและหนี้ที่ต้องพึงระวัง ภัยทางการเงิน พลังดอกเบี้ยทบต้น เป็นต้น รวมถึงทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลด้าน Online Content ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ไปพร้อมกัน

ช่วงที่ 2 เป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job Training) ในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ณ สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ใกล้บ้าน เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ ได้ลงมือทำงานจริงร่วมกับทีมสาขา รวมถึงได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความต้องการของประชาชนในชุมชน และในช่วงสุดท้าย เป็นการนำเสนอผลงานในวันปิดกิจกรรม โดยนำทักษะที่ได้เรียนรู้ในค่ายและภาคปฏิบัติมาผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการ ช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนหรือลูกค้าในเชิงที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการนำความรู้ไปปรับใช้กับตนเอง ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง และคนใกล้ชิดด้วย

ซึ่งค่ายนี้ยังเปิดประสบการณ์ในการฝึกงานภาคปฏิบัติที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ได้เรียนรู้และค้นหาตนเองในสายอาชีพสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ เมื่อจบกิจกรรมแล้ว ยังมีโอกาสสมัครเข้าร่วมงาน มาเป็นส่วนหนึ่งกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาใกล้บ้านด้วย โดยค่ายสมหวัง สร้างโอกาสรุ่นแรกนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากทั่วประเทศ และหากใครที่พลาดโอกาสในรุ่นแรกนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมในรุ่นที่ 2 ได้ภายในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะเตรียมขยายไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาด้วย

นายศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นเวลากว่า 9 ปีแล้วที่ทิสโก้หยิบยกประเด็นเรื่องความรู้ทางการเงิน ขึ้นมาเป็นโจทย์ใหญ่ในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการขาดทักษะทางการเงินในสังคม ด้วยความเชื่อที่ว่า การจัดการทางการเงินที่ดีย่อมนำไปสู่การมีชีวิตที่ดี โดยโครงการให้ความรู้ทางการเงินของทิสโก้ที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในปีนี้ ได้แก่ กิจกรรมรู้ไว้เข้าใจหนี้ ฉลาดเก็บฉลาดใช้ ซีรีส์ชุมชนสมหวังหมู่ 8 ค่ายการเงินเยาวชนธนาคารทิสโก้ ชมรมเครือข่ายค่ายการเงินฯ และโปรแกรมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยในโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบในแต่ละกิจกรรมได้มีการจัดทำและพัฒนาให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวน 9.3 แสนคน ดังนั้น การจัด ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ขึ้นมาในครั้งนี้ เราจึงมั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน"