วว. ร่วมเสวนาทางวิชาการ "อัศจรรย์ นานาพรรณไม้ดอกไม้ประดับ" เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 63 ปี วช.

31 Oct 2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ร่วมจัดเสวนาทางวิชาการ "อัศจรรย์ นานาพรรณไม้ดอกไม้ประดับ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.พีรนุช จอมพุก อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณภูเบศฏ์ เจษฏ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก และคุณณวิสา มูลทา จาก I love flower farm  ดำเนินการเสวนาโดย ผศ. ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน

วว. ร่วมเสวนาทางวิชาการ "อัศจรรย์ นานาพรรณไม้ดอกไม้ประดับ" เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 63 ปี วช.

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครบรอบ 63 ปี วันคล้ายวันสถาปนา  วช.  โดยการเสวนาดังกล่าวเป็นการเปิดเวที ระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ  และผู้ใช้ประโยชน์จากดอกไม้ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เรียนรู้ถึงเทรนด์ของการใช้ดอกไม้ ความต้องการของตลาด การใช้งานในอนาคตเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นโจทย์ที่จะนำไปใช้เพื่อรองรับงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากไม้ดอกเป็นสินค้าแฟชั่น เปลี่ยนแปลงได้ทุกฤดูกาล และตลอดเวลา ทั้งการทำไม้กระถางและการท่องเที่ยว ดังนั้นการมาพบกันครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงกัน ระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักการตลาด ความสวยของดอกไม้นักวิจัยอาจมองว่าสวยแต่การตลาดไปไม่ได้  เวทีนี้จึงมีความสำคัญอีกเวทีที่จะตอบโจทย์งานวิจัยได้เป็นอย่างดี    

วว. ร่วมเสวนาทางวิชาการ "อัศจรรย์ นานาพรรณไม้ดอกไม้ประดับ" เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 63 ปี วช.