PSTC ให้การต้อนรับนักลงทุน และผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมสำนักงาน

20 Oct 2022

นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุน Value Investor (VI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักงานและรับฟังข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ณ สำนักงาน PSTC ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆนี้

PSTC ให้การต้อนรับนักลงทุน และผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมสำนักงาน