"SYS" คว้า รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2565

20 Oct 2022

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบ "รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" (Eco Factory) ประจำปี 2565 ให้กับ นายสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการโรงงานห้วยโป่ง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนโดยรอบเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในงานสัมมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

"SYS" คว้า รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2565