NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม

20 Oct 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน หมู่ 4 เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน และส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในชุมชน

NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม