ผลงาน "วิถีชีวิตชนบท 2" นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ 2 มิติ โครงการยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022)

27 Oct 2022

นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ "รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ" โครงการยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022) ด้วยผลงานชื่อ วิถีชีวิตชนบท 2 โดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจ จากชีวิตชนบทในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวันที่สะท้อนผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสื่อผสมจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้การปะติดเปลือกมะพร้าวที่แห้งแล้วลงบนแผ่นไม้สร้างสรรค์รูปทรงเพื่อวางองค์ประกอบในการเล่าเรื่องถึงอาชีพของชาวสวนมะพร้าวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทที่เรียบง่าย ไร้ความวุ่นวาย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทจากมูลนิธิ SCG

ผลงาน  "วิถีชีวิตชนบท 2"  นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ 2 มิติ โครงการยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022)

สำหรับโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2565 (Young Thai Artist Award 2022) เป็นการประกวดโดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ เปิดรับผลงานเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,300,000 บาท