วว. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 5 ปี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

27 Oct 2022

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 5 ปี และร่วมงานเสวนาวิชาการ "5 ปี ที่ผ่านมา ก้าวย่างสู่ปีที่ 6 ของ สทนช. กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" พร้อมร่วมสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วว. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 5 ปี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ