"SYS" ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จ.อยุธยา

26 Oct 2022

สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน นำโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ ชุมชนในพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยมี บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด และ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้ประสบภัย เมื่อเร็วๆ นี้

"SYS" ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จ.อยุธยา

"SYS" ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จ.อยุธยา