DDD จัดประชุมผู้ถือหุ้น ย้ำแผนรุกธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ - จ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

21 Apr 2023

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องครัว แบรนด์ดัง อาทิ SNAILWHITE, NAMU LIFE, OXE'CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, EMJOI, BEAR และ @HOME จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านฉลุยทุกวาระ - จ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น พร้อมเผยแผนรุกธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัวในปีนี้

DDD จัดประชุมผู้ถือหุ้น ย้ำแผนรุกธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ - จ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

นางสาวนันทวรรณ สุววรณเดช กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 95.37 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 เพื่อมุ่งมั่นสานต่อและผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม พร้อมขยายและต่อยอดกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Retail และ Lifestyle เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทฯ ทั้งยังช่วยดันรายได้ปี 2566 ให้เติบโตร้อยละ 20 ได้ตามเป้าหมาย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนการออกนวัตกรรมที่ทันสมัยในผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมและแบรนด์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านศูนย์กลางการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมไปถึง ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Online) ทั้งในรูปแบบ E-commerce, Social Commerce, และไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) รวมไปถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าและศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ คาดว่าปีนี้จะมีแบรนด์สินค้าใหม่เข้ามาช่วยผลักดันและส่งเสริมรายได้ เพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน เทคโนลียีสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามแผน Synergy Roadmap ภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงการบูรณาการกระบวนการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสสำหรับการขยายการลงทุนในทุกรูปแบบ ครอบคลุมถึงการร่วมทุนและการซื้อกิจการภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาระดับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสืบไป

DDD จัดประชุมผู้ถือหุ้น ย้ำแผนรุกธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ - จ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น