"เซเว่น อีเลฟเว่น" เปิดจุดสะดวกชาร์จ ช่วยลดโลกร้อน ขยายจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดันรถไฟฟ้าเดลิเวอรี่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 24 ชั่วโมง

20 Apr 2023

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำนโยบาย "เซเว่น โก กรีน" (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

"เซเว่น อีเลฟเว่น" เปิดจุดสะดวกชาร์จ ช่วยลดโลกร้อน ขยายจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดันรถไฟฟ้าเดลิเวอรี่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 24 ชั่วโมง
 1. GREEN Store and Building การบริหารจัดการร้านและอาคารภายใต้กลยุทธ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. GREEN Packaging การดำเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฎิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ ผ่านแนวคิด "ลด ละ เลิก"
 3. GREEN Living การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม ซีพี ออลล์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ลดปริมาณขยะพลาสติก
 4. GREEN Logistics ดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า "ปัจจุบันพลังงานสะอาดหรือพลังงานไฟฟ้าเริ่มเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากทั่วโลก เพราะช่วยลดการปล่อยมลพิษในอากาศที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและโลก โดยเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับซัพพลายเออร์ นำนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนพาหนะในการส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านบริการ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นรถที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า โดยทยอยปรับเปลี่ยนและกระจายสู่สาขาต่างๆทั่วประเทศ

โดยปัจจุบันมีรถไฟฟ้าทดลอง 3 ประเภทในการให้บริการจำนวนรวมกว่า 745 สาขา ได้แก่

 1. ประเภท 2 ล้อ จำนวน 680 คัน ประกอบด้วย
  • รุ่น Swag 1.2 kW
  • รุ่น MB5 1.2 kW
  • รุ่น NeoD4 1.2 kW
  • รุ่น ROBO 3.0 kW
 2. ประเภท 3 ล้อ จำนวน 30 คัน รุ่น DEV-1 1.6 kW
 3. ประเภท 4 ล้อ จำนวน 35 คัน รุ่น Fomm ONe 11.84 kW

โดยสิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา เซเว่น อีเลฟเว่น มีรถบริการ เซเว่น เดลิเวอรี่ที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าจำนวนกว่า 1,000 คัน และในปี 2566 มีแผนขยายสู่ 2,035 คัน โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,214 ตันคาร์บอนต่อปี เปรียเทียบเป็นการปลูกปลูกต้นไม้กว่า 2 แสนต้นต่อปี

จากนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle - EV) ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้รถยนต์ประเภทไฮบริดปลั๊กอิน และแบตเตอรี่รวม 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ.2579

ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยได้ขับเคลื่อนโครงการและมาตรการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ ด้วยปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน" และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซีพี ออลล์ จึงได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 จุด, บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด หรือ EA จำนวน 21 จุด แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 จุด และ ร้านสาขาธาราพัทยา 1 จุด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 จุด รวมจำนวน 24 จุด เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อต่อยอดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เตรียมพร้อมรับสังคมไทยเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ล่าสุด ซีพี ออลล์ ร่วมกับ เมืองพัทยา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดบริการเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าพิกัดสูงที่สุดในประเทศไทย (EV Super Charge) ขนาด 360 kW ณ สถานี PEA VOLTA บริเวณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาท่าเรือแหลมบาลีฮาย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เดินหน้านโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง นับเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้นโยบาย 7 Go Green ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่าง ซีพี ออลล์, เมืองพัทยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในการนำรถไฟฟ้า (EV) ออกมาใช้มากขึ้นอีกด้วย นับว่าความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ ประชาชน และ สังคม ไปพร้อมๆกัน

ซีพี ออลล์ ในฐานะบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยกว่า 30 ปี พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง การลดใช้พลังงานภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ควบคู่ไปกับการลดใช้พลังงานให้กับโลก เป็นไปตามปณิธานองค์กร "Giving & Sharing Opportunity" หรือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน" ของซีพี ออลล์" นายยุทธศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

"เซเว่น อีเลฟเว่น" เปิดจุดสะดวกชาร์จ ช่วยลดโลกร้อน ขยายจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดันรถไฟฟ้าเดลิเวอรี่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 24 ชั่วโมง