คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

20 Apr 2023

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะการแพทย์แผนจีนรุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกฯ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษาแพทย์จีนทุกคนที่ได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจนสำเร็จการฝึกงาน และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นแพทย์แผนจีนต่อไปในอนาคต พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแพทย์แผนจีนผู้สำเร็จการฝึกงานรวมทั้งสิ้น 64 คน ในโอกาสนี้ แพทย์จีนสมชาย จิรพินิจวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย และแพทย์จีนต้นสกุล สังข์ทอง ตัวแทนอาจารย์ฝึกสอนและดูแลนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการฝึกงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ