รพ.ไทยนครินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับพนักงานบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(สาขาสำโรง)

24 Apr 2023

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสำโรง) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สร้างพลังในการทำงาน โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ "การดูแลสุขภาพจิตและบริหารความเครียดจากการทำงาน" โดยนพ.จิตติธัช หล่อรุ่งโรจน์ จิตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมกิจกรรมบำบัดความเครียดโดยนักกิจกรรมบำบัด รวมถึงกิจกรรมเล่นเกมสันทนาการ ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รพ.ไทยนครินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับพนักงานบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(สาขาสำโรง)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ทาง Website : www.thainakarin.co.th

รพ.ไทยนครินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับพนักงานบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด(สาขาสำโรง)