PHG จัดกิจกรรม โครงการธนาคารขยะ Recycle สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

24 Apr 2023

บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป หรือ PHG จัดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ Recycle ส่งเสริมการแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สามารถทำให้โรงพยาบาลจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน โดยบุคลากรของโรงพยาบาลจะร่วมกันเก็บขวดน้ำพลาสติกใสคนละ 20 ชิ้นขึ้นไป นำส่ง Recycle เดือนละครั้ง โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

PHG จัดกิจกรรม โครงการธนาคารขยะ Recycle สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

PHG จัดกิจกรรม โครงการธนาคารขยะ Recycle สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม