SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 148 ปี

26 Apr 2023

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวกัลยา เฉลิมโชคชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นายเจษฎา เงินสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุน เพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการกุศล ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 เม.ย.66

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 148 ปี