เขตคลองสานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สุ่มตรวจหาเชื้อในนกพิราบบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยา

26 Apr 2023

ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม.กล่าวถึงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เขตคลองสานว่า สำนักงานเขตฯ ได้เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ร่วมกับกองระบาดวิทยา สำนักอนามัย โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และตรวจสอบหาเชื้อไข้หวัดนกในนกพิราบเร่ร่อนบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยาใกล้กับโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี ซึ่งผลการตรวจสอบยังไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่

เขตคลองสานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สุ่มตรวจหาเชื้อในนกพิราบบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยา

เขตคลองสานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก สุ่มตรวจหาเชื้อในนกพิราบบริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยา