ปกส. อบรมบุคลากรบรรจุใหม่

26 Apr 2023

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม "โครงการบุคลากรประกันสังคมบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2566" เพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจในงานประกันสังคมสำหรับการให้บริการช่วยคนทำงาน โดยมี นันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ปกส.) หัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ พรรณิกา เหลืองสุรีย์ พจนารถ สุทธิพร และ ธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ปกส. อบรมบุคลากรบรรจุใหม่