เขตวัฒนาจัดหน่วยเบสท์ซ่อมผิวจราจรทรุดตัวบริเวณปากซอยทองหล่อ 8

26 Apr 2023

นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม.กล่าวกรณีผิวจราจรบริเวณปากซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 มีสภาพชำรุดทรุดตัวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ (Best) ฝ่ายโยธาเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งซ่อมแซมผิวจราจรที่ทรุดตัว โดยเบื้องต้นได้แก้ไขชั้นผิวจราจรและนำแอสฟัลต์ผสมเสร็จบดอัดบริเวณปากซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร นอกจากนั้น ได้กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นสำรวจตรวจสอบดูแลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กับประชาชน

เขตวัฒนาจัดหน่วยเบสท์ซ่อมผิวจราจรทรุดตัวบริเวณปากซอยทองหล่อ 8

เขตวัฒนาจัดหน่วยเบสท์ซ่อมผิวจราจรทรุดตัวบริเวณปากซอยทองหล่อ 8