เอ็กเซล เอดูเคชัน (XCL) จับมือ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท พัฒนาสู่โรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่ดีที่สุดในภูมิภาค

26 Apr 2023

โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท    (The American School of Bangkok - ASB, Sukhumvit)  จับมือกับ เอ็กเซล เอดูเคชัน สิงคโปร์ (XCL Education) องค์กรผู้นำทางด้านการศึกษา เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับนักเรียนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศให้กับนักเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งขับเคลื่อนให้ ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติอเมริกันที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

เอ็กเซล เอดูเคชัน (XCL) จับมือ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท พัฒนาสู่โรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่ดีที่สุดในภูมิภาค

เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี  ASB เป็นที่รู้จักในเรื่องความโดดเด่นทางด้านวิชาการ รวมถึงหลักสูตร Advanced Placement  และ Capstone Diploma  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างภาคภูมิ ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะเปิดรับความเปลี่ยนแปลงผสมผสานด้านการศึกษาที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นนักวิชาการตัวอย่าง และเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า  ปัจจุบัน ASB มีนักเรียนไทยและต่างชาติจากประเทศต่างๆ ราว 40 ประเทศ และนักเรียนที่จบจากโรงเรียนไปได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงในหลากหลายสาขาอาชีพ

นายไบรอัน โรกอฟ (Mr. Brian Rogove)? ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม เอ็กเซล เอดูเคชั่น เปิดเผยว่า จะยังคงสานต่อความสำเร็จและมุ่งมั่นต่อยอดผลงานอันแข็งแกร่งของ ASB โดยมีเอ็กเซล เอดูเคชัน ที่ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความแข็งแกร่งในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน  อาคารสถานที่ การฝึกอบรมและการเพิ่มทักษะให้กับคณาจารย์  รวมถึงการผสมผสานหลักสูตรการสอน เพื่อเตรียมนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้โลก และพร้อมเป็นผู้นำแห่งอนาคต

เมื่อไม่นานมานี้นายฌอน พี. โอ มาแน็ก (Mr. Sean P. O'Maonaigh) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติทั้ง 2 โรงเรียนในประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนนดิอเมริกันสคูล ออฟ แบงค๊อก และ โรงเรียนนานาชาติ ดี-เพร็พด้วยจากประสบการณ์ในด้านการศึกษานานาชาติมายาวนานถึง 35 ปี  นายฌอน พี. โอ มาแน็ก ได้นำความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาใช้ในบทบาทผู้บริหารโรงเรียน  พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาเรียนรู้เฉพาะบุคคล  สำหรับพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพขององค์กรเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

การจับมือกันครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนของ ASB จะได้รับประโยชน์จากโอกาสและประสบการณ์ของการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงกิจกรรมแบบกลุ่มที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬา กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Sport)  การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกงาน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่างๆ   รวมถึงการสื่อสารผ่าน "ช่องทางสนทนาเอ็กเซล" (XCL Dialogue) จะช่วยให้นักเรียน คณาจารย์ พนักงาน และผู้ปกครองมีโอกาสได้เรียนรู้ และได้แรงบันดาลใจจากความคิดที่เป็นเลิศและคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกบางคน  ในโอกาสสำคัญนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดจนช่องทางการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

และผู้บริหารได้ถือโอกาสนี้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น เอ็กเซล เอเอสบี (XCL American School of Bangkok) และปรับเปลี่ยนโลโก้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อสื่อสารถึงมุมมองความคิดที่ล้ำหน้าของโรงเรียน ชื่อ "XCL" คือ อักษรย่อเลียนเสียงคำว่า excel ที่มาจากภาษาละตินคำว่า "celsus" แปลว่า "เจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ากว่า" ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยมีนักเรียนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการมีมุมมองที่เป็นสากลเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน

ASB และเอ็กเซล เอดูเคชัน ในชื่อใหม่ เอ็กเซล เอเอสบี (XCL American School of Bangkok)  จึงพร้อมจะเป็นคำตอบสำหรับผู้ปกครอง ครอบครัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับโลก ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการศึกษาแห่งอนาคต ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางการเดินทางที่สะดวกสบาย ใจกลางย่านสุขุมวิท  ASB และเอ็กเซล เอดูเคชัน มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำแห่งอนาคตและสามารถกำหนดทิศทางอาชีพในอนาคตของตัวเองได้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.asbsk.ac.th

Facebook : http://www.facebook.com/AmericanSchoolSK

เอ็กเซล เอดูเคชัน (XCL) จับมือ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท พัฒนาสู่โรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่ดีที่สุดในภูมิภาค