สจล.จัดเสวนา ฟรี...ในงาน "KMITL Innovation EXPO 2023"

25 Apr 2023

 

สจล.จัดเสวนา ฟรี...ในงาน "KMITL Innovation EXPO 2023"

คลื่นนวัตกรรมกำลังเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต...ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เวทีโลก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนคนไทยและผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนาประเด็นร้อน ฟรี ในงาน "KMITL Innovation EXPO 2023" ระหว่างวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ. สจล. ถนนฉลองกรุง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากภาครัฐและเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 66

 1. เวลา 10.40 - 12.00 น. Tech Talk "แนวโน้มนวัตกรรมของโลก" ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.
 • Cloud Computing in our everyday life
 • Future Farming for a Sustainable World
 • Innovation for SMEs in Thailand
 • Digitalization and Industry 4.0 for SMEs
 1. เวลา 13.35 - 16.30 น. เสวนา "Let's Do It - IIoT Implementation For SMEs"

ณ ห้องประชุมชั้นลอย หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

 • อุตสาหกรรม SMEs ในประเทศไทย กับการขับเคลื่อนด้าน Industry 4.0
 • IIoT for SME's - Challenges and Opportunities

ลงทะเบียนที่ลิงค์ https://expo.kmitl.ac.th/event/clglu4gdn00jnlo2mf0stfj0s

 1. เวลา 13.30 - 15.00 น. เสวนา "Building Information Modeling (BIM) for Smart City"

ณ ห้องประชุมหางนกยูง ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KLLC) สจล.

 • "BIM คืออะไร จะใช้งาน BIM อย่างไร"
 • "Panel Discussion"

ลงทะเบียนที่ลิงค์ https://expo.kmitl.ac.th/en-US/event/clgnnuavj003bua1heh5d57bh

วันศุกร์ที่ 28 เม.ย. 66

 1. เวลา 09.30 - 11.00 น. เสวนา "Digital Health Technology & Future Trend"

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

 • นวัตกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต
 • การวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และงบสนับสนุนงานวิจัย
 • Future Trends in Digital Healthcare
 • KMITL Health Technology Innovation and Future

ลงทะเบียนที่ลิงค์ https://expo.kmitl.ac.th/event/clgqzcynt00k7ua135k43c1ha

 1. เวลา 13.00 - 15.00 น. เสวนา "Sounds of Life เสียงแห่งชีวิต" เสียงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราอย่างไร? ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

ลงทะเบียนที่ลิงค์ https://expo.kmitl.ac.th/event/clgridjxu00lrua0we7ng1ydq

 

ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมฟังเสวนาในงาน KMITL Innovation Expo 2023 ได้ที่ลิงค์ https://expo.kmitl.ac.th/seminar

สจล.จัดเสวนา ฟรี...ในงาน "KMITL Innovation EXPO 2023"