กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

28 Apr 2023

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิดีโอเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023" ในหัวข้อ "ไข้เลือดออกใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา มาร่วมผลิตสื่อวิดีโอในรูปแบบใดก็ได้ (อนิเมชัน โฆษณา ภาพยนต์สั้น) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างเปิดกว้าง เพื่อร่วมกันให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความอันตรายของโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดไข้เลือดออก และปกป้องคนที่เรารักให้ปลอดภัยจากภัยร้ายที่ใกล้ตัวนี้

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน / บุคคล / ทีม ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 พฤษภาคม 2566 โดยส่งมาที่ Email: [email protected]  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 3133 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น. และประกาศผลการประกวด วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในงาน ASEAN DENGUE DAY

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1Q_NQvvi3wJaxd36t-Fr9nQwnOdqbJm5-