บีทีเอส กรุ๊ปฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำโดดเด่นด้านความยั่งยืน คว้ารางวัล ESG Bond of the Year ในงาน IFR ASIA Awards 2022 ประเทศสิงคโปร์

28 Apr 2023

นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน และนางสาวกมลมาศ นิ่มวัฒนา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหารเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนรับรางวัล " ESG Bond of the Year" จากงาน IFR ASIA Awards 2022 " ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวในระดับภูมิภาคเอเชียที่ได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับเป็นรางวัลที่สะท้อนผลสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการบูรณาการแนวปฏิบัติทางการเงินที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำโดดเด่นด้านความยั่งยืน คว้ารางวัล ESG Bond of the Year ในงาน IFR ASIA Awards 2022 ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ การได้รับรางวัล ESG Bond of the Year ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนัก และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จจากการระดมทุนอย่างต่อเนื่องมูลค่ารวมกว่า 6.28 หมื่นล้านบาท เพื่อการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อความยั่งยืนที่มุ่งเน้น การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ารักษาเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ตามกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ

รางวัล 'IFR ASIA Awards 2022' จัดโดย International Financing Review Asia (IFR Asia) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของเอเชียที่เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน และการลงทุนซึ่งจะมอบรางวัลให้กับองค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานทางการเงินที่โดดเด่น และสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก