PLT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

27 Apr 2023

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย ชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล ประธานกรรมการ และ วราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีลาทัส มารีน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. พีลาทัส มารีน ผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก ในวันที่ 27 เมษายน 2566 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,488 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PLT"

PLT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก