แอลเอ็มจีประกันภัย ร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

17 Apr 2023

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และงานแถลงข่าวเปิดตัว "กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์บ้านหายห่วง (ไมโครอินชัวรันส์)" ณ อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก

แอลเอ็มจีประกันภัย ร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

ทั้งนี้บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสวัสดิ์ ตั้งเจริญพัฒนา ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายขายและการตลาด ร่วมกิจกรรมจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้ถือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้อุ่นใจในระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ยางแตก น้ำมันเชื้อเพลิงหมด เครื่องยนต์ดับ สตาร์ทรถไม่ติดต้องการพ่วงสายแบตเตอรี่ รวมถึงบริการยกลากที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นบริการเสริมที่ติดกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าว ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.lmginsurance.co.th/

แอลเอ็มจีประกันภัย ร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย