งานปัจฉิมนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ณ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

19 Apr 2023

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา จัดงานปัจฉิมนิเทศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การทำงานอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ" โดย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา และปัจฉิมโอวาทโดย ดร.นพ. พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

งานปัจฉิมนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ณ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit