ทีซีซีเทค เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการทำงาน เนรมิต co-creation space ใหม่ ใจกลางเมือง

18 Apr 2023

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี (ทีซีซีเทค) ได้ย้ายสำนักงานใหม่มายัง Silom Edge ใจกลางกรุงเทพ ซึ่งถูกออกแบบพื้นที่ให้เป็น co-creation space ภายใต้ชื่อ #DIGITAL TECHGROUP \CO_CREATION {"SPACE"} เพื่อรองรับการทำงานแบบ "New Way of Work" และการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ โดยเกิดจากความตั้งใจของทีมผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้อยู่ในรูปแบบสมัยใหม่ผ่านการรวบรวมองค์ประกอบทั้ง 3 มิติเข้าด้วยกัน ได้แก่ ความร่วมมือ (collaboration) ความใส่ใจดูแลบุคลากร (care) และ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) โดยเนรมิตพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความสุขของบุคลากรผ่านการเปิดใจรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย รวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่งเสริมลูกค้าและพนักงานให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

ทีซีซีเทค เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการทำงาน เนรมิต co-creation space ใหม่ ใจกลางเมือง

นอกจากนี้ภายในพื้นที่ co-creation space ยังรวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโซนพักผ่อนที่มีพื้นที่สีเขียวโล่งโปร่งสบายตา พร้อมวิวสวนลุมได้ 180 องศาเลยทีเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้แก่ลูกค้าและพนักงาน โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการทำงานอย่างมีความสุขจะเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน) จนถึงบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com