ป.ป.ช. เปิดแล้ว! พิพิธภัณฑ์ต้านโกงรูปแบบใหม่ ในระบบ Virtual Museum ชู เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร เข้าชมได้ทุกที่ สะดวก น่าติดตาม

18 Apr 2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ยกพิพิธภัณฑ์ต้านโกงมาไว้บนโลกออนไลน์ ผ่านรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครบวงจร ทั้งเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวก สามารถเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีห้องการเรียนรู้มากถึง 11 โซน ชวนติดตามด้วยภาพสมจริงและสีสันดึงดูดความสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่พร้อมให้เข้าชมได้แล้ววันนี้     ที่ https://acm.nacc.go.th/

ป.ป.ช. เปิดแล้ว! พิพิธภัณฑ์ต้านโกงรูปแบบใหม่ ในระบบ Virtual Museum ชู เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร เข้าชมได้ทุกที่ สะดวก น่าติดตาม

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง" เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ให้ตระหนักในการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติที่ยอมรับกับคำพูดที่ว่า "การทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถ้าตนเองได้ประโยชน์ด้วย" หรือ "การทุจริตเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไร"  ซึ่งเดิมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงมีการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้ที่อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการ   ตอบรับอย่างดีจากผู้ที่เข้าชม โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ และสถานศึกษาที่นิยมเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีความครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดของอาคารสถานที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้นำแนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงบนระบบออนไลน์ Virtual Museum เพื่อให้สามารถเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดทำขึ้น เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ของประเทศฝรั่งเศส ที่ได้เปิดให้เข้าชมผ่านรูปแบบออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ความน่าสนใจของ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงในระบบ Virtual Museum แบ่งออกเป็น 11 โซนประกอบด้วย โซนที่ 1 ลานสนุกคิด, โซนที่ 2 เลือกทางเดิน, โซนที่ 3 เมืองแห่งมนต์ดำ, โซนที่ 4 ตีแผ่กลโกง, โซนที่ 5 กำจัดกลโกง, โซนที่ 6 วันชี้ชะตา, โซนที่ 7 พลังคุณธรรม, โซนที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่างขับเคลื่อนสังคม, โซนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช., โซนที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมใสสะอาด และโซนที่ 11 นิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเมื่อเข้าไปชมแต่ละโซนจะมีกิจกรรมร่วมสนุก แบบทดสอบให้ร่วมตอบคำถาม เรียนรู้ เกิดความเพลิดเพลินและชวนติดตาม เชื่อว่า จะมีความน่าสนใจเสมือนเดินเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง และยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือ ให้ผู้ที่เข้ามาชมได้เกิดการเรียนรู้ และปลูกฝังค่านิยมต้านโกงได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงในระบบ Virtual Museum ได้แล้ว ที่เว็บไซต์ https://acm.nacc.go.th/