งาน "ฬ Link" จัดโดย สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

03 Apr 2023

งาน "ฬ Link" โดย สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานดินเนอร์ทอล์ค ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เมื่อ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมฯ จัดงาน ฬ Links ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ให้สาระความรู้ ในหัวข้อ " EEC New Chapter of Opportunity" ร่วมเสวนาโดย ดร. จุฬา สุขมานพ  เลขาธิการ EEC คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล  ประธานหอการค้าไทย คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ อดีตเลขาธิการ BOI มีศาสตราจารย์ ทัชมัย ฤกษะสุต ดำเนินรายการ งานนี้มีผู้มาร่วมงานกว่าร้อยคน 

งาน "ฬ Link" จัดโดย สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ในภาพจากซ้ายไปขวา…รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คุณธนะศักดิ์ จรรยาพูน คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย คุณศิริพร ไชยสุต ดร.ประพจนีย์ กิตติขจร ดร. จุฬา สุขมานพ คุณจอมพจน์ หงส์วิลาส