กทม.ตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยการจัดงานสงกรานต์ที่ลานคนเมือง

05 Apr 2023

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.ว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 12 - 14 เม.ย.66 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

โดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกองอำนวยการร่วม เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้พร้อมใช้งาน ติดตั้งประตูตรวจจับโลหะ Walk Through และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกองอำนวยการร่วมและสายตรวจพื้นที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดการจัดงาน ส่วนการจัดงานอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานเขตต่าง ๆ ได้ประสานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์จัดหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรถพยาบาล ประสานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดรถดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้อย่างรวดเร็วตลอดการจัดงาน

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ.ได้เตรียมความพร้อมบริการทางการแพทย์ของ กทม.เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน อำนวยการ กำกับดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรองรับสถานการณ์ปกติทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมสำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำมันเชื้อเพลิง เตียง เลือด และยา รวมทั้งปฏิบัติตามแผนการจัดการเหตุสาธารณภัย หรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลและรายงานข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนเตรียมพร้อมการจัดรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานมูลนิธิต่าง ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และร่วมกับสำนักงานเขตต่าง ๆ เพื่อประจำจุดบริการประชาชนตามเส้นทางออกจากกรุงเทพฯ หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ โทร.1669 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง