ดิอาจิโอจับมือตำรวจนครบาล เดินหน้ารณรงค์ดื่มไม่ขับรับเทศกาลสงกรานต์ ประกาศจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

07 Apr 2023

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก เดินหน้ารณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับผ่านโครงการ Wrong Side of the Road อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมจัดการอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงสงกรานต์ โดยความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื่มไม่ขับผ่านแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่ง Wrong Side of the Road ให้คน 250,000 คน ภายในปี 2573 ตามแผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ของดิอาจิโอ และเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างบริษัท กองบังคับการตำรวจจราจร และกองบัญชาการตำรวจนครบาลยาวนานกว่า 10 ปี

ดิอาจิโอจับมือตำรวจนครบาล เดินหน้ารณรงค์ดื่มไม่ขับรับเทศกาลสงกรานต์ ประกาศจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า "อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวในปีนี้ที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางเพื่อไปเฉลิมฉลองสงกรานต์หลังโควิด 19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนจะมีประสิทธิภาพหากประชาชนและเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจร่วมกัน ตระหนักรู้ถึงอันตรายและความเสียหายจากอุบัติเหตุ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงร่วมมือกับ DMHT อย่างต่อเนื่องในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหวังว่า ประสบการณ์ของผู้ผ่านอุบัติเหตุดื่มแล้วขับ ทั้งผู้ที่ดื่มแล้วขับและเหยื่อจากอุบัติเหตุ จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้"

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "DMHT มีพันธกิจส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบและดื่มไม่ขับ ภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS โดยได้จัดทำแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่งระดับโลก Wrong Side of the Road ด้วยมุ่งหวังว่าให้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของการดื่มแล้วขับให้กับผู้คนในสังคมผ่านการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีเพียงแค่ทางกายภาพหรือทางทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเสียหายทางจิตใจ อาชีพ ครอบครัว และสังคมอีกมาก และได้ตั้งเป้าหมายสำหรับประเทศไทย ให้มีคนเข้ามาเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Wrong Side of the Road จำนวน 250,000 คน ภายในปี 2573 เพื่อลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับในระยะยาว โดยปัจจุบันมีจำนวนคนเข้ามาเรียนรู้แล้วมากกว่า 20,000 คน"

ในการดำเนินงานดังกล่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาล และโครงการ Wrong Side of the Road โดยดิอาจิโอ ได้มีความประสงค์ขยายผลโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น จึงตั้งเป้าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 200 นาย ในปีนี้ ผ่านแพลตฟอร์ม https://drinkdriving.drinkiq.com/ ในการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดทั้งปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการลดอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ ดิอาจิโอได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการตั้งด่าน การฝึกอบรม และทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์การดื่มไม่ขับให้กับประชาชน ผ่านการประชาสัมพันธ์ก่อนเทศกาลหยุดยาว