เอสวีแอล พร็อพเพอตี้ สร้างสรรค์คุณประโยชน์คืนสู่ชุมชน มอบงบประมาณสร้างห้องน้ำ รพ.สต.ชัยเกษม

07 Apr 2023

บริษัท บีเอสแอลพี จำกัด -BSLP ภายใต้กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอตี้ เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมสมทบทุนกับผู้นำชุมชนอำเภอบางสะพาน มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชัยเกษม (รพ.สต.ชัยเกษม) ในการสร้างห้องสุขาใหม่เพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่องานด้านสาธารณสุข โดยมีนายจำลอง ม่วงสา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยนางสาวนรินทิพย์ เคนท้าว พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต.ชัยเกษม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ รพ.สต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

เอสวีแอล พร็อพเพอตี้ สร้างสรรค์คุณประโยชน์คืนสู่ชุมชน มอบงบประมาณสร้างห้องน้ำ รพ.สต.ชัยเกษม