"กรุงไทย" สำรองเงินสด 21,710 ล้านบาท รองรับการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์

10 Apr 2023

ธนาคารกรุงไทยเตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2566 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 21,710 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,060 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 18,650 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 2,330 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 19,380 ล้านบาท

"กรุงไทย" สำรองเงินสด 21,710 ล้านบาท รองรับการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลูกค้าและประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า จะปิดทำการในวันที่ 14 เมษายน 2566