PRAPAT คว้ารางวัล โครงการ "TIME" จาก สวทช. ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนา บุคลากรทักษะสูง

10 Apr 2023

PRAPAT ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนสำหรับการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คว้ารางวัล "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม" ภายใต้โครงการ TIME จาก สวทช.

PRAPAT คว้ารางวัล โครงการ "TIME" จาก สวทช. ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนา บุคลากรทักษะสูง

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผย ว่าในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม ให้กับสถานประกอบการตัวอย่าง ที่แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนายกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ โครงการ "TIME" หรือ Total Innovation Management Enterprise ซึ่งเป็นโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดความสำเร็จจาก โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) และ โครงการพัฒนานักวิจัยในอุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลาง ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดย บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT หนึ่งในผู้นำตลาดเทคโนโลยีทำความสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาโซลูชันการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ เป็น 1 ใน 3 สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลในปี 2566

นางสาวทัศนีย์ พุ่มจิต ผู้บริหารโครงการความร่วมมือพิเศษกับหน่วยงานภายนอก และผู้จัดการแผนกธุรกิจสระว่ายน้ำ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยว่า การได้รางวัล "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม" ภายใต้โครงการ TIME จาก สวทช. ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติของบริษัท ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ พร้อมยกระดับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบริษัทยินดีให้การสนับสนุนโครงการ TIME ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรู้และการฝึกทักษะการทำงานตามกระบวนการการพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม ช่วยให้องค์กรได้แรงงานที่มีทักษะสูง ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และเสริมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบันและอนาคต

ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำโครงการส่งเสริมกับภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้โอกาสผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเป็นพนักงานในโครงการสรรหาคนรุ่นใหม่ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 28 เพื่อเปิดโอกาสในวิชาชีพ รวมถึงการรับนักศึกษาฝึกงานทวิภาคี ระดับ ปวส. มาฝึกงานในสายช่างและสายงานการบริการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาฝึกงานสหกิจศึกษาในบริษัท เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ พร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ช่วยเสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคตต่อไป

ด้าน นายสรศักดิ์ วิวัฒนสราญรมย์ อดีตนักศึกษาโครงการ TIME และปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TIME ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้เรียนรู้และฝึกทักษะในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงาน ช่วยทำให้เกิดการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้การทำงาน สามารถนำทฤษฎีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย จนสามารถพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้แก่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่เข้ามาเรียนรู้งาน จนได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานประจำ ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณโครงการ TIME และบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่มอบโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้งาน รวมถึงการคอยซัพพอร์ตดูแลให้คำปรึกษา ให้ความรู้ จนได้รับประสบการณ์และมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้น

PRAPAT คว้ารางวัล โครงการ "TIME" จาก สวทช. ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนา บุคลากรทักษะสูง