"DPAINT" กางแผนธุรกิจ เดินเกมส์ใหญ่ ตั้งเป้าเติบโต 100% ใน 3 ปี รายได้มากกว่า 2,000 ลบ. ชูกลยุทธ์ 360 Integrated Development ตอกย้ำผู้นำสีแห่งนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร

29 Mar 2023

บมจ.สีเดลต้า หรือ DPAINT เปิดแผนธุรกิจปี 2566 ชูกลยุทธ์ 360 Integrated Development เต็มรูปแบบ ปักธงรายได้โต 100% ภายในปี 2568 คาดมีรายได้แตะ 2,000 ล้านบาท แต่งตั้ง CO-CEO เสริมแกร่งทีมผู้บริหาร ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำสีแห่งนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร

"DPAINT" กางแผนธุรกิจ เดินเกมส์ใหญ่ ตั้งเป้าเติบโต 100% ใน 3 ปี รายได้มากกว่า 2,000 ลบ. ชูกลยุทธ์ 360 Integrated Development ตอกย้ำผู้นำสีแห่งนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สีเดลต้า หรือ "DPAINT" เปิดเผยว่า " บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็น 1 ในผู้นำในอุตสาหกรรมสี และ เคมีก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 100% ภายใน 3 ปี ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 360 Integrated Development เต็มรูปแบบ ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน อัตราปีละ 30 % โดย DPAINT ได้วางแผนกลยุทธ์ที่หลากหลายคือ 1. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสีทาอาคารและเคมีก่อสร้าง 2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 3. มุ่งเน้นตลาดสีระดับพรีเมียม และระดับกลาง 4. เพิ่มรายได้จากการขายโครงการ 5. ขยายตลาดประเทศกลุ่ม CLMV 6. ลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง Synergy 7. เสริมทีมบริหารระดับสูงและระดับกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ Co-CEO ร่วมกับนายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า นายมงคล ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างของไทยหลายแห่ง อาทิ กลุ่ม SCG (ปูนซิเมนต์ไทย) และกลุ่ม บมจ. ทีโอเอ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่า 30 ปี จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ DPAINT ภายใต้แผนกลยุทธ์ผู้นำสีแห่งนวัตกรรม และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายช่องทางการขายสินค้า เพิ่มสินค้าเข้าขยายสู่ตลาด CLMV การร่วมทุนหรือเพิ่มพันธมิตร (Joint Venture) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานขาย รวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจให้มีความเติบโตแบบก้าวกระโดด จนสามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับสากลได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างดี"

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT เปิดเผยว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบมจ.สีเดลต้า หนึ่งในผู้นำด้าน สีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 ได้กำหนดเป้ารายได้ให้เติบโตประมาณ 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 30% ด้วยการเน้นจับกลุ่มตลาดระดับพรีเมียมและระดับกลาง ซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหญ่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งขยายธุรกิจกลุ่มเคมีก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร โดยจะนำศักยภาพพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาส่งเสริมและพัฒนาตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มสีทาอาคาร และเคมีก่อสร้าง เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกับทุกการใช้งาน และตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าในตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ผมมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสานต่อนโยบายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาโอกาส ในการลงทุนทั้งทางด้านธุรกิจสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. สีเดลต้า หรือ "DPAINT" เปิดเผยถึงทิศทางการเติบโตทางการเงินของบริษัทฯ ว่า " DPAINT เห็นโอกาสการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแนวราบและโครงการอาคารสูง ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนโอกาสจากธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่ยังมีโอกาสการเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้กำไรขั้นต้นในปี 2566 ยังมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบบางส่วนเริ่มทยอยปรับตัวลดลง อีกทั้ง บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้การเติบโตภายใน 3 ปีข้างหน้า หรือในปี 2568 คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสีทาอาคาร 2. กลุ่มเคมีภัณฑ์และก่อสร้าง และกลุ่มอื่นๆ

DPAINT มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการลงทุนหรือร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนใน บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์จำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำของไทย มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถือหุ้นในอัตรา 15% ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาวิเคราะห์สถานะพร้อมประเมินมูลค่าบริษัทฯ ด้วยการลดกระแสเงินสดเสร็จสิ้นแล้ว โดย บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยืน นอกจากนี้ DPAINT ยังได้ศึกษาการลงทุนในโครงการและธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ"

"DPAINT" กางแผนธุรกิจ เดินเกมส์ใหญ่ ตั้งเป้าเติบโต 100% ใน 3 ปี รายได้มากกว่า 2,000 ลบ. ชูกลยุทธ์ 360 Integrated Development ตอกย้ำผู้นำสีแห่งนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit