BEDO ชวน ชม ช้อป ในงาน Bio Market 2023 มหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน

28 Mar 2023

BEDO ชวน ชม ช้อป ในงาน Bio Market 2023 มหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน

BEDO ชวน ชม ช้อป ในงาน Bio Market 2023 มหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - วันที่ 2 เม.ย. 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ข้างร้าน Uniqlo เซ็นทรัล เวสต์เกต

พบกับสินค้าทรัพยากรชีวภาพจากชุมชนมากมาย ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย ฯลฯ มาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ และสนับสนุนสินค้าของชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ และนำรายได้บางส่วนกลับไปดูแลทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน