โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมยินดีพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง จังหวัดระยอง

28 Mar 2023

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง แสดงความยินดี ภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี กิติพงศ์ อุระวัตร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยทีมงานโรงแรมฯร่วมยินดี ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง

โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ร่วมยินดีพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง จังหวัดระยอง

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. ณัฐธิดา พุทธรังศรี ผู้จัดการสาขา ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
  2. ภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
  3. กิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง - เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
  4. กิตติเดช คุ้มม่วง ผู้จัดการโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง
  5. พัชรินทร์ พุทธวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง
  6. ชญาดา จุ้ยมณี เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องจัดเลี้ยงโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง
  7. กรพิสิษฐ์ ใจอารีย์ ผู้จัดการห้องอาหารโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง