กลุ่มทิสโก้ หนุนนวัตกรรมสู้ "มะเร็ง" เดินหน้าแคมเปญ Fighting Cancer ต่อยอดกิจกรรม "ลด ละ เริ่ม"

30 Mar 2023

กลุ่มทิสโก้ เดินหน้าจัดแคมเปญ 'Fighting Cancer' ต่อเนื่อง หักรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์ "ประกัน - กองทุนรวม" สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเอาชนะ 'โรคมะเร็ง' เพื่ออนาคตคนไทย พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายทำประโยชน์เพื่อสังคม จัดกิจกรรม "ลด ละ เริ่ม" เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรักตลอดปี 2566 ภายใต้ธีม #TakeActionTogether

กลุ่มทิสโก้ หนุนนวัตกรรมสู้ "มะเร็ง" เดินหน้าแคมเปญ Fighting Cancer ต่อยอดกิจกรรม "ลด ละ เริ่ม"

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mr. Sakchai Peechapat, Group Chief Executive, TISCO Financial Group Public Company Limited) เปิดเผยว่า ในปี 2566 กลุ่มทิสโก้ ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ Fighting Cancer ที่ในปีนี้จัดขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจุดประกายความหวัง และร่วมกันสร้างจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่การเอาชนะโรคมะเร็งร้ายได้อย่างยั่งยืน ในธีม #TakeActionTogether ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน "ลด ละ เริ่ม" เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรัก นั่นคือ "ลด" ช่องว่างในการเข้าถึงการรักษามะเร็ง ด้วยการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น เพื่อ "ละ" ภาวะการเกิดวิกฤตในผู้ป่วย และ "เริ่ม" สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยในอนาคต

"ในแต่ละปี มะเร็ง คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมาก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยติดต่อกันมาหลายสิบปี โดยข้อมูลล่าสุดจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข* พบว่า ในปี 2564 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง 83,795 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 10 คน และยังพบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 140,000 คนต่อปี ถือเป็นภัยร้ายใกล้ตัวของทุกคนมากกว่าที่คิด และหนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก เพราะยาส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งใหม่ ๆ โดยคนไทยเพื่อคนไทย จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้การสนับสนุนต่อเนื่อง" นายศักดิ์ชัยกล่าว

ในปีนี้กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในธีม #TakeActionTogether กลุ่มทิสโก้ จะสานต่อเจตนารมณ์สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งต่อไป ด้วยการนำส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ บริจาคให้แก่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตร ลูกค้า และพนักงานจิตอาสาทิสโก้ จัดกิจกรรม "ลด ละ เริ่ม" เพิ่มรอยยิ้มเพื่อคนที่คุณรัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม กิจกรรมถักหมวกไหมพรม และกิจกรรมทำวิกผม โดยที่กลุ่มทิสโก้จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของทิสโก้ได้ตลอดทั้งปี

"มาถึงวันนี้ ความพยายามของทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่เพียงการคิดค้นและวิจัยเพื่อหาวิธีรักษามะเร็งเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดมะเร็ง และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งด้วย เพียงแต่การลงทุนนั้นจะต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนอีกมาก นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กลุ่มทิสโก้ จึงริเริ่มโครงการให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง ผ่านการหักรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและกองทุนรวมนำไปบริจาคเรื่อยมา โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท"

กลุ่มทิสโก้ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและประกันสุขภาพที่ดี ไม่เพียงมุ่งมั่นในการให้คำแนะนำทางการเงินที่มุ่งตอบโจทย์ความมั่งคั่งของลูกค้าในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มทักษะทางการเงินที่ดีแก่สังคม เพื่อรับมือกับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมกัน นอกเหนือจากนี้ ยังเดินหน้าสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อขับเคลื่อนโอกาสของคนไทยในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ภายใต้แคมเปญ Fighting Cancer สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ www.tisco.co.th หรือ https://bit.ly/fightingcancer2023