DEK ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU เรียนรู้เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ โดยกูรูด้านการค้าและธุรกิจ

30 Mar 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษา SBS SPU ด้วยการจัดการบรรยายสุดพิเศษ พาเจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ เปิดประตูสู่โลกธุรกิจพร้อมเจาะลึกตลาดอาเซีนยนแบบจัดเต็ม ไปกับหัวข้อ "ตลาด ASEAN โอกาสและความท้าทาย" ส่งตรงประสบการณ์ จากวิทยากรตัวจริงในวงการด้านการค้าและธ คุณจิรวัฒน์  เดชาเสถียร ที่ปรึกษาธุรกิจ Pepsi Co., Asahi, Kingpac ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาด และการจัดการค้าปลีกค้าส่งในภูมิภาคอาเซียน คอลัมนิสต์  AEC Insight for Business Today Newspaper และอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ Siam Makro PCL ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภค การนำเข้า-ส่งออก กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในตลาดระหว่างประเทศ รวมไปถึงเทคนิคการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้กับน้องๆนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับตลาดอาเซียน และได้รับคำแนะนำสำหรับการต่อยอดธุรกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

DEK ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU เรียนรู้เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ โดยกูรูด้านการค้าและธุรกิจ