WINMED ร่วมงานเปิดหน่วยรับบริจาคเกล็ดโลหิตแห่งที่ 2 ของ จ.ร้อยเอ็ด

30 Mar 2023

นายแพทย์ธนากร จิรชวาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,คุณพรรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคุณบุญเถลิง คำปวนบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ร่วมงานเปิดหน่วยรับบริจาคเกล็ดโลหิตแห่งที่ 2 ของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิตนอกสถานที่ ถือเป็นกลยุทธ์ในการสรรหาโลหิตเชิงรุกของกิจกรรม "บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อจัดหาโลหิตและเกล็ดโลหิตให้เพียงพอต่อผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ และแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตและเกล็ดโลหิตของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลข้างเคียง อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคโลหิตให้เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น และได้รับการสนับสนุนพื้นที่บริการจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด โดยจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม.-ธันวาคม 2566 นี้