พาวเมด คลินิก ชูพฤกษบำบัด-กัญชา บำบัดโรคเรื้อรัง ลดพึ่งพายาเคมี

23 May 2023

พาวเมด คลินิก ลงสนามกัญชาสาขาแรกโยธินพัฒนา 11 ถนนเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรา แพทย์ทางเลือกลดพึ่งพายาเคมี ด้วยธรรมชาติและสารสกัดกัญชาผสานนวัตกรรมการแพทย์ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ชูจุดเด่นใบอนุญาตใช้และจำหน่ายกัญชารักษาโรค พร้อมเป็นบัดดี้ดูแลสุขภาพคนทุกวัยอย่างใกล้ชิด ด้วยผลิตภัณฑ์เมดิคัล เกรด มาตรฐานระดับโลก วางเป้าโกยรายได้ 5 ล้านในปีแรก พร้อมลุยเปิดเพิ่ม 10  สาขาทั่วประเทศภายใน 3 ปี

พาวเมด คลินิก ชูพฤกษบำบัด-กัญชา บำบัดโรคเรื้อรัง ลดพึ่งพายาเคมี

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์, กรมการแพทย์ และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง พาวเมด คลินิก (POW MED Medical Clinic) เปิดเผยว่า พาวเมด เป็นคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันที่ผสานการใช้ทางเลือกสารสกัดกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรแบบองค์รวม (Holistic) ผสมผสานเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคแผนปัจจุบันที่ทันสมัยมาทำการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย เพื่อลดการพึ่งพาการรักษาด้วยยาซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี ดังนั้นเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจก่อปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

พาวเมด คลินิก ให้บริการที่แตกต่างจากคลินิกกัญชาโดยทั่วไป ด้วยจุดเด่น 3 ด้านคือ ด้านการบริการจัดการ จากเป็นการรวมกลุ่มของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคแผนปัจจุบัน ด้านโภชนาการบำบัด รวมทั้งเวชศาสตร์ชะลอวัย และที่สำคัญคือการมีแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตการใช้กัญชาและจำหน่ายกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์คอยให้บริการเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นผู้รับบริการจึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าถึงง่ายและมีการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้รับการจ่ายยาในปริมาณที่เหมาะสมตามประเภทของโรคหรืออาการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลเท่านั้น ซึ่งบุคลากรการแพทย์ด้านดังกล่าวส่วนใหญ่จะสังกัดในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เท่านั้นไม่มีบริการในคลินิกกัญชาทั่วไป

พาวเมด คลินิก มีจุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ สำคัญ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากกัญชาที่ใช้บริโภคเป็นยาภายใน กลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อความผ่อนคลายหรือใช้ภายนอก และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรอื่นๆ เช่น มะระขี้นก เป็นต้น ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองโดยองค์การเภสัชกรรม (GPO) และมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade) ในระดับนานาชาติให้การยอมรับ ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การควบคุมขั้นตอนการปลูกเพื่อควบคุมโลหะหนักหรือสารเคมีตกค้างที่เกิดจากยาฆ่าแมลง ตลอดจนมาตรฐานการสกัด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนในทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนั้น พาวเมด คลินิก ยังให้บริการและรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคเพื่อความแม่นยำในการรักษา รวมทั้งมีระบบการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยระบบ Telemedicine)

"เราอยู่ในธุรกิจด้านการแพทย์มานานแล้ว เพียงแต่ พาวเมด คลินิก เป็นแบรนด์ใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมา ในคอนเซ็ปท์การรักษาที่เน้นการใช้ธรรมชาติและกัญชาทางการแพทย์มาบำบัด เพื่อลดการพึ่งการใช้ยาที่เป็นสารเคมี ซึ่งให้บริการทั้งผู้ป่วยและผู้ที่มีสุขภาพปกติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษา เพราะเรามีหลากหลายแนวทางในการรักษา เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การออกกำลังกาย หรือการปรับเรื่องของอาหาร เราต้องการวางตัวเป็น buddy ด้านสุขภาพสำหรับทุกคน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" นพ.ธนาเศรษฐ์ กล่าว

ด้าน ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรัตน์ โคมินทร์  แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม,โภชนบำบัดกล่าวว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ พาวเมด คลินิก คือกลุ่มคนไทยทั้งประเทศที่มีอาการนอนไม่หลับ ซึ่งปัจจุบันมีสูงถึง 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของคนในประเทศ ถัดมาคือกลุ่มลูกค้าเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น ออฟฟิศซินโดรม โรคปวดเรื้อรังที่เกิดจากอาการข้างเคียงของการบำบัดด้วยสารเคมีในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง หรือแผลจากโรคเบาหวาน เป็นต้น กลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยสูงกว่า 3 ล้านคน และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอีก 7 ล้านคน ซึ่งโรคและอาการดังกล่าวสามารถบรรเทาและรักษาได้ด้วยกัญชา

"โรคและอาการเจ็บป่วยบรรเทาและรักษาได้ด้วยกัญชา ดังนั้นผู้ป่วยที่ไม่กล้าใช้กัญชา จะทำอย่างไรให้กล้าใช้ นี้คือโจทย์ของเราที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพราะกัญชามีประโยชน์ด้านการแพทย์มากมาย ดังนั้นจึงต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้มาพบแพทย์ มาขอรับคำปรึกษาซึ่งพาวเมด คลินิก ยินดีให้คำแนะนำ เพื่อให้รู้ถึงสรรพคุณอย่างชัดเจน ไม่มีการบังคับใช้ เมื่อเข้าใจแล้วค่อยใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต" ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรัตน์ กล่าว

ขณะที่ นพ.สุชาติ เลาบริพัตร แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย กล่าวว่า เนื่องจาก พาวเมด เป็นคลีนิกทางการแพทย์แบบองค์รวม ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปที่การชะลอวัยให้เกิดขึ้นทุกส่วนของร่างกาย ด้วยการดูแลร่างกายของเราจนถึงในระดับเซลล์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ทั้งในด้านสารอาหาร กรดอะมิโน วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมน สารสื่อประสาท สารแอนตี้ออกซิเดนท์ เมื่อเซลล์หรืออวัยวะในร่างกายของเรามีระดับสารเหล่านี้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์สูงสุด ร่างกายก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่และการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การป้องกันตัวเองจากความเสื่อม การถูกทำลายจากมลภาวะต่างๆ ก็จะทำได้อย่างเต็มที่ โอกาสที่เซลล์จะเสื่อมสภาพบาดเจ็บหรือสึกหรอก็จะลดน้อยลง ส่วนเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย ประกอบด้วย 3 หลัก คือ อาหาร อากาศ อารมณ์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องดูแลให้ดี นอกจากนี้ยังเพิ่มเรื่องการออกกำลังกาย การเอนนอน ฮอร์โมนและการดื่มน้ำ เข้าไปให้มีสัดส่วนสมดุลกันด้วย ไม่อย่างนั้น ความชรา อาจจะถามหาได้ ซึ่งความชราที่ว่านี้เป็นผลสะสมของความเสื่อมสภาพที่มีต่อเซลล์ในร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยได้

ทั้งนี้ในปัจจุบัน พาวเมด คลินิก เปิดให้บริการสาขาแรก ณ ซอยโยธินพัฒนา 11 ถนนเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรา ก่อนที่จะขยายเพิ่มอีก 10 สาขาภายในระยะเวลา 3 ปี เน้นทำเลในหัวเมืองใหญ่ เช่น จ.เชียงใหม่ พัทยา จ.ชลบุรี สมุย จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระยอง และจ.ขอนแก่น เป็นต้น โดยตั้งเป้ามีรายได้ในปีแรกของการเปิดดำเนินการที่ 5 ล้านบาท สามารถติดต่อสอบถามขอรับบริการได้ที่ โทร 082-859-9441

Line:@powmedclinic, FB: https://www.facebook.com/powmedclinic และ www.powmedical.com

พาวเมด คลินิก ชูพฤกษบำบัด-กัญชา บำบัดโรคเรื้อรัง ลดพึ่งพายาเคมี