HL บริจาคหน้ากากอนามัย มอบให้รร.ตำรวจตะเวนชายแดน จ.เชียงใหม่ และรร. ในจ.เชียงราย

22 May 2023

ภก.ศุภกร พันธุกานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ HL บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 140 กล่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 168,000 ชิ้น โดยแบ่งเป็นจัดส่งให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 กล่อง รวม 12,000 ชิ้น และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 130 กล่อง รวม 156,000 ชิ้น ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

HL บริจาคหน้ากากอนามัย มอบให้รร.ตำรวจตะเวนชายแดน จ.เชียงใหม่ และรร. ในจ.เชียงราย