"แม็คกรุ๊ป" ร่วมโครงการบริจาคโลหิตให้ รพ.สิรินธร ครั้งที่ 7 ณ แม็ค ดีไซน์ เซ็นเตอร์

22 May 2023

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ "แม็คยีนส์" ร่วมโครงการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสิรินธร ครั้งที่ 7 โดยพนักงานแม็คกรุ๊ปฯ ที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ แม็ค ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและต่อชีวิตให้ผู้อื่น ซึ่งถือเป็นนโยบายด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) แนวทางที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

"แม็คกรุ๊ป" ร่วมโครงการบริจาคโลหิตให้ รพ.สิรินธร ครั้งที่ 7 ณ แม็ค ดีไซน์ เซ็นเตอร์