สกสว.-ธนาคารโลก คิกออฟความร่วมมือ ทบทวนประสิทธิผลนโยบายของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

22 May 2023

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (คนที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย เซซิล เนียง (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสายงานการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม ธนาคารโลกประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ร่วมพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และธนาคารโลก" ในโครงการทบทวนประสิทธิผลนโยบายของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (คนกลาง) ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นายเกรียงไกร เธียรนุกูล (คนที่ 3 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สกสว.-ธนาคารโลก คิกออฟความร่วมมือ ทบทวนประสิทธิผลนโยบายของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit