เซ็นไดสตีล ส่งต่อความสุข ให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ภายใต้กิจกรรม "เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก" ครั้งที่ 1

22 May 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กกัลวาไนซ์ GI นำทีมโดย คุณชูสถิตย์ พงษ์พยอม ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด คุณธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ หัวหน้าฝ่ายการตลาด และพนักงานบริษัท เซ็นได สตีล จำกัด ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจต่อไป

เซ็นไดสตีล ส่งต่อความสุข ให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ภายใต้กิจกรรม "เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก" ครั้งที่ 1

เซ็นไดสตีล ส่งต่อความสุข ให้น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี ภายใต้กิจกรรม "เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก" ครั้งที่ 1