ดีป้า ลุยต่อขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเดินหน้าขยายผลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

24 May 2023

ดีป้า จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ณ จังหวัดขอนแก่น เร่งเครื่องสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัล ติดอาวุธพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางการค้า ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับการซื้อขายสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด

ดีป้า ลุยต่อขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเดินหน้าขยายผลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้จัดทำโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทย ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ในระยะยาว ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการบริหารจัดการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลในจังหวัดขอนแก่น

"กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย เข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มช่องทางการค้าขาย สร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจ ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้การใช้งานเทคโนโลยี ซึ่ง ดีป้า คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ยกระดับธุรกิจ พัฒนาทักษะความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของตนเองแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล และเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบต่อไป" ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นำร่อง 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่น ได้ระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดทำแผนสมาร์ทซิตี้ ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในมิติกำลังคน เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น

"ความร่วมมือในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจสู่โอกาสทางการค้า การขาย และการให้บริการตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปในยุคนิวนอร์มอล และขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เล็งเห็นความสำคัญและเลือกขอนแก่นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของขอนแก่นเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป" สถิติจังหวัดขอนแก่น กล่าว

สำหรับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน (18-19 พฤษภาคม 2566) วันแรก เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล" ณ ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายภารณ ธีรภานุ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมภายในงาน ส่วนวันที่สอง เป็นพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมเสวนาและจับคู่ธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย กับดิจิทัลโพรไวเดอร์ ดิจิทัลสตาร์ทอัป และผู้ประกอบการแอปพลิเคชันในพื้นที่ ณ ตลาดต้นตาล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.transformmarket.com และ LINE OA: @transformmarket

ดีป้า ลุยต่อขอนแก่น จัดกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเดินหน้าขยายผลโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่