มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยบรรเทามลพิษฝุ่น PM2.5

24 May 2023

คุณสุพร วัธนเวคิน (กลาง) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่า 807,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ (ขวา) จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ (ซ้าย) นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ คำนึงถึงความสำคัญด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในสถานพยาบาล รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากวิกฤตมลภาวะทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของคนไทยอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มโรคที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยในระดับสูง ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ และหากได้รับสารพิษในฝุ่น PM2.5 ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรง ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้บริจาคเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่น PM2.5 อีกด้วยเช่นกัน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยบรรเทามลพิษฝุ่น PM2.5