"ระรินจินดา เวลเนส สปา" และ "เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา" คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานสปาอาเซียน ประจำปี 66

31 May 2023

คุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร และคุณชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ "SPA" ผู้นำด้านธุรกิจสปาและเวลเนสเพื่อสุขภาพ ผู้ดำเนินการ "ระรินจินดา เวลเนส สปา" และ "เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา" รับมอบมาตรฐานสปาอาเซียนจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใน "พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2566" ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

"ระรินจินดา เวลเนส สปา" และ "เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา" คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานสปาอาเซียน ประจำปี 66

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล ในประเภทมาตรฐานสปาอาเซียนมีหัวข้อที่ต้องผ่านการประเมินได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

"ระรินจินดา เวลเนส สปา" และ "เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา" คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานสปาอาเซียน ประจำปี 66