"กรุงไทย" ผนึกองค์กรพันธมิตร ยกระดับผู้ประกอบการ SME กลุ่มยางพารา

31 May 2023

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามในหนังสือ แสดงเจตจำนง โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งซัพพลายเชน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน รวม 10 องค์กร โดยมี นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารร่วมลงนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งซัพพลายเชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าสินค้าภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) พร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน" ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

"กรุงไทย" ผนึกองค์กรพันธมิตร ยกระดับผู้ประกอบการ SME กลุ่มยางพารา

"กรุงไทย" ผนึกองค์กรพันธมิตร ยกระดับผู้ประกอบการ SME กลุ่มยางพารา