เขตคลองสานแก้ไขต้นไม้หักโค่นล้มลงคลองสมเด็จเจ้าพระยาในวัดพิชัยญาติฯ

31 May 2023

ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม.กล่าวว่า ตามที่ประชาชนแจ้งมีต้นไม้ในวัดพิชัยญาติการามวรวิหารหักโค่นล้มลงในคลองสมเด็จเจ้าพระยา สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าไปขนย้ายและตัดแต่งกิ่งไม้ในทันทีที่ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนจากเหตุต้นไม้ล้ม

เขตคลองสานแก้ไขต้นไม้หักโค่นล้มลงคลองสมเด็จเจ้าพระยาในวัดพิชัยญาติฯ

เขตคลองสานแก้ไขต้นไม้หักโค่นล้มลงคลองสมเด็จเจ้าพระยาในวัดพิชัยญาติฯ