คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus ประจำปี 2566

30 May 2023

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษาจากคณะบัญชีทุกชั้นปีที่มีความสนใจได้เข้าร่วมอบรมและเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับภาษีอากร ภายในโครงการได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมอบรมฯ โดยมี ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องเรียน 10302 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus ประจำปี 2566

คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus ประจำปี 2566